Aktuality

Informace ke konání valné hromady

Vážení akcionáři,

potvrzujeme termín konání valné hromady dne 5.6.2021 od 10 00 v  hostinci Zlatá Hvězda, Žďárek 31. Jednání valné hromady (jedná se orgán obchodní korporace) se může konat na základě nařízení vlády č. 216 z 26.2.2021. Dle aktuálních opatření je  každý účastník  povinen při jednání použít ochranný prostředek dýchacích cest (zdravotnickou roušku nebo respirátor bez výdechového ventilu třídy FFP2). Při registraci je účastník povinen se prokázat negativním antigenním testem ne starším 72 hodin nebo negativním PCR testem starým max. 7 dní, případně být alespoň 22 dnů po prvním očkování, nebo doložit prodělání covidu-19 před nanejvýš 180 dny. V případě, že nesplňuje ani jeden z výše uvedených požadavků, bude mu poskytnut zdarma antigenní test, kterým se před jednáním otestuje. Žádáme akcionáře, kteří využijí otestování na místě o příchod s dostatečnou časovou rezervou. Děkujeme za pochopení.

Představenstvo společnosti

25.05.2021

Dokumenty ke stažení

Zpráva auditora

Výroční zpráva

Účetní závěrka

Pozvánka na valnou hromadu

Stanovy akciové společnosti AGRO SYCHROV a.s.

23.04.2014

Informace akcionářům

Vážení akcionáři,
od 1.1. 2014 vstoupil v platnost zákon č. 90/2012 sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích – dále jen ZOK). Výše uvedená zákonná norma mimo jiné upravuje způsob výplaty dividendy. Do loňského roku bylo možné dle obchodního zákoníku vyplácet dividendu hotovostně i bezhotovostně. ZOK však v § 348, čl. (3) nařizuje společnostem vyplácejícím dividendy pouze bezhotovostní výplatu převodem na účet akcionáře. Na základě této právní úpravy Vás, kteří dosud inkasovali dividendu v hotovosti, žádáme o sdělení čísla bankovního účtu, na který Vám schválená dividenda bude vyplácena. V případě, že nedisponujete vlastním bankovním účtem, zvolte účet Vašich blízkých, jimž důvěřujete. Upozorňuji, že pokud neobdržíme číslo účtu, na který dividendu zaslat, nebude Vám tato vyplacena a bude převedena do soudní nebo notářské úschovy, kde bude deponována do doby než sdělíte číslo Vašeho účtu. Číslo bankovního účtu zašlete nejpozději do 30.6.2014 jedním z níže uvedených způsobů:

  1. Poštou na adresu AGRO SYCHROV a.s., Husa 27, 463 44 Sychrov
  2. E-mailem na libor.pitro@seznam.cz nebo agrosychrov@centrum.cz
  3. Osobním sdělením v sídle společnosti

Děkuji za pochopení a spolupráci.

S úctou
Libor Pitro
předseda představenstva

Na Sychrově, 4.3.2014

06.03.2014