Aktuality

Prodej pšenice 2019

Z důvodu nižších výnosů pšenice, bude prodávána pouze akcionářům a vlastníkům půdy.


Seno - neprodáváme

06.08.2019

Prodej KMÍNU a MÁKU

Zahájen prodej kmínu, máku a hořčice z vlastní produkce:

KMÍN:                        300g ....   50 Kč
MÁK:                           1 kg .....100 Kč
HOŘČICE  /osivo/     500g........ 30 Kč
HOŘČICE  /osivo/       1kg......... 50 Kč

06.08.2019

Dokumenty ke stažení

Stanovy akciové společnosti AGRO SYCHROV a.s.

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Pozvánka na valnou hromadu

Výroční zpráva

23.04.2014

Informace akcionářům

Vážení akcionáři,
od 1.1. 2014 vstoupil v platnost zákon č. 90/2012 sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích – dále jen ZOK). Výše uvedená zákonná norma mimo jiné upravuje způsob výplaty dividendy. Do loňského roku bylo možné dle obchodního zákoníku vyplácet dividendu hotovostně i bezhotovostně. ZOK však v § 348, čl. (3) nařizuje společnostem vyplácejícím dividendy pouze bezhotovostní výplatu převodem na účet akcionáře. Na základě této právní úpravy Vás, kteří dosud inkasovali dividendu v hotovosti, žádáme o sdělení čísla bankovního účtu, na který Vám schválená dividenda bude vyplácena. V případě, že nedisponujete vlastním bankovním účtem, zvolte účet Vašich blízkých, jimž důvěřujete. Upozorňuji, že pokud neobdržíme číslo účtu, na který dividendu zaslat, nebude Vám tato vyplacena a bude převedena do soudní nebo notářské úschovy, kde bude deponována do doby než sdělíte číslo Vašeho účtu. Číslo bankovního účtu zašlete nejpozději do 30.6.2014 jedním z níže uvedených způsobů:

  1. Poštou na adresu AGRO SYCHROV a.s., Husa 27, 463 44 Sychrov
  2. E-mailem na libor.pitro@seznam.cz nebo agrosychrov@centrum.cz
  3. Osobním sdělením v sídle společnosti

Děkuji za pochopení a spolupráci.

S úctou
Libor Pitro
předseda představenstva

Na Sychrově, 4.3.2014

06.03.2014