Aktuality

Změna otevírací doby

Prodejna ložisek - změna otevírací doby:


ÚT - PÁ 6:30 - 11:00  11:30 - 15:00

Děkujeme za pochopení

20.06.2023

Dokumenty ke stažení

Výroční zpráva

Účetní závěrka

Pozvánka na valnou hromadu

Zpráva nezávislého auditora

Stanovy akciové společnosti AGRO SYCHROV a.s.

23.04.2014

Informace akcionářům

Vážení akcionáři,
od 1.1. 2014 vstoupil v platnost zákon č. 90/2012 sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích – dále jen ZOK). Výše uvedená zákonná norma mimo jiné upravuje způsob výplaty dividendy. Do loňského roku bylo možné dle obchodního zákoníku vyplácet dividendu hotovostně i bezhotovostně. ZOK však v § 348, čl. (3) nařizuje společnostem vyplácejícím dividendy pouze bezhotovostní výplatu převodem na účet akcionáře. Na základě této právní úpravy Vás, kteří dosud inkasovali dividendu v hotovosti, žádáme o sdělení čísla bankovního účtu, na který Vám schválená dividenda bude vyplácena. V případě, že nedisponujete vlastním bankovním účtem, zvolte účet Vašich blízkých, jimž důvěřujete. Upozorňuji, že pokud neobdržíme číslo účtu, na který dividendu zaslat, nebude Vám tato vyplacena a bude převedena do soudní nebo notářské úschovy, kde bude deponována do doby než sdělíte číslo Vašeho účtu. Číslo bankovního účtu zašlete nejpozději do 30.6.2014 jedním z níže uvedených způsobů:

  1. Poštou na adresu AGRO SYCHROV a.s., Husa 27, 463 44 Sychrov
  2. E-mailem na libor.pitro@seznam.cz nebo agrosychrov@centrum.cz
  3. Osobním sdělením v sídle společnosti

Děkuji za pochopení a spolupráci.

S úctou
Libor Pitro
předseda představenstva

Na Sychrově, 4.3.2014

06.03.2014