Produkty

a

Rostlinná výroba

Pšenice ozimá - je pěstována na 350 ha, loňský průměrný výnos činil 6,8 t/ha. Převážná část vypěstované pšenice je v potravinářské kvalitě.

Triticale ozimé - je pěstováno na 80 ha, loňský průměrný výnos činil 4,2 t/ha. Převážná část produkce je spotřebována jako jadrné krmivo ve výkrmu býků.

Řepka ozimá - je pěstována na 150 ha, loňský průměrný výnos činil 3,8 t/ha

Cukrovka - je pěstována na 50 ha, loňský průměrný výnos činil 94 t/ha. Velká část vypěstované cukrovky je dodávána do výše předepsané kvóty na výrobu cukru, zbytek pak dodán na výrobu bioetanolu

Soja - je pěstována na 55 ha, loňský průměrný výnos činil 2,7 t/ha. Soja je pěstována především jako vhodná předplodina.

Kukuřice na siláž - je pěstována na 55ha, loňský průměrný výnos činil 48 t/ha. Vypěstovaná kukuřice je v podobě siláže zkrmena býkům.

Seno - 100% plochy trvalých travních porostů slouží k výrobě sena, které je částečně zkrmeno býkům, přebytky jsou prodány chovatelům koní.


Živočišná výroba

Jedinou komoditu představuje výkrm býků.