Akcionáři

AGRO SYCHROV a.s. je akciovou společností, jejíž kapitál je rozdělen na 16 624 akcií v nominální hodnotě jeden tisíc Kč na jednu akcii. Akcie jsou vystaveny na jméno a jsou v zaknihované podobě.

Představenstvo společnosti:

  • Předseda představenstva: Ing. Libor Pitro
  • Místopředseda představenstva: Ing.Jakub Hyršal
  • Členové představenstva: Hana Matoušová, Ilona Kozlerová, Marie Křikavová

Dozorčí rada:

  • Předseda dozorčí rady:Ing. Jindřiška Kamenská
  • Místopředseda dozorčí rady: Ing. František Říha
  • Člen dozorčí rady: Jiřina Čechlovská