O nás


AGRO SYCHROV a.s. je moderní, prosperující zemědělská společnost. Firma byla založena v roce 1993 jako jedna z následnických organizací Jednotného zemědělského družstva Velký Sychrov.

Hlavním předmětem činnosti je zemědělská prvovýroba. Rostlinná výroba se na celkovém obratu společnosti podílí cca 81%, podíl živočišné výroby je 15% . Dále se společnost zabývá prodejem ložisek, gufer apod.

AGRO SYCHROV a.s. hospodaří v současnosti na 1060 ha zemědělské půdy, z toho je 746 ha půdy orné a 314 ha trvalých travních porostů.

V současné době má AGRO SYCHROV a.s. 12 zaměstnanců, jejichž manuální, technické a manažerské schopnosti a dovednosti jsou základem prosperity firmy .